شرکت های تابعه

درباره ما

موسسه پژوهشی، درمانی و توسعه پورسینای حکیم از سال 1380 با رسالت ساخت مدلی کارآمد، موفق و تکرار پذیر برای توسعه جامع و پایدار جامعه و برمبنای اصل تولید ثروت از علم و علم از ثروت با بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان متخصص و سرمایه سهامداران متعهد به کشور تشکیل گردیده و در طول 12 سال گذشته روند تکاملی و بلوغ خود را طی نموده است. این شرکت توسط گروهی از اس-

-اتید، مدیران و پژوهشگران با رهبری و مدیریت موسس شرکت که پزشک فوق تخصص گوارش و تحصیل کرده مهندسی پزشکی هسته‌ای از آمریکا می‌باشند برمبنای اندیشه و طراحی که بیش از 30 سال روی آن مطالعه و تحقیق نموده بودند با موضوع خدمات درمانی، آموزشی، پژوهشی و توسعه‌ای به صورت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 23463 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است.

کنفرانسها